• SAUSRA
Grįžti

DROUGHTSAUSRA

RūšisAnimacinis
Metai2015
Gamybos šalysLietuva / Lithuania
Trukmė5‘26“
Režisierius (-iai)Agnė Kupšytė, Balys Kumža
Gamintojas (-ai)Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Filmo Aprašymas

Sustabdyto kadro animacinis filmas – uni- versali istorija apie žmoniškumą, nagri- nėjanti pamatines vertybes abstrakčioje situacijoje. Herojus matome uždaroje be- toninėje erdvėje, bejėgius prieš juos vei- kiančias galias, jų veiksmai nulemti nera- šytų taisyklių. Vienas iš personažų atsisako veikti pagal priimtas normas ir patiria me- tamorfozę. Filmas perkelia į kitą – siurre- alistinę tikrovę, tačiau ar pakeitęs aplinką žmogus irgi pasikeičia?

Kontaktai

El. paštasbalys.kumza@gmail.com